torsdag 4 april 2013

The Coctail Shrimp

På begäran, en bindbeskrivning på min havsöringsfluga: Coctail Shrimp
En räkfluga för kustens silver!
Upon request, a tying description of my seatrout fly: The Coctail Shrimp

The Coctail Shrimp

Gör så här:

Krok: Partridge CS54 Saltwater Shrimp

Bind in bindtråden vid krokögat och linda bak till hullingen

Bind in en bunt Tealfjäder fibrer som mundelar pekandes bakåt
bind därefter in två vildsvinsborst som ska simulera antenner/känselspröt

Nästa moment blir att binda in en liten bunt isbjörn över/runt Teal och vildsvinDubba en liten kula av vildsvinets underull ovanför hullingen på kroken
detta blir huvud+stöd för ögonen
Nu är det dags att fästa ögonen, bind fast längs hela kroppen, för att bygga lite volym

Bind fast en bit monofil lina ca 0,15mm, ca 15cm lång pekandes mot krokböjen
(detta ska bli ribbing mot slutet)

Vill du ha en förtyngd räka så binder du in en bit tvinnad blytråd vid detta momentet på kroppens "undersida"
mellan krokögat och "huvudet"

Tag en Whiting Spey fjäder och rensa från det mesta "fluffet"
Lägg den på räkans rygg mellan ögonen med skaftet pekandes mot krokögat, alltså med fjäderns spets på samma håll som antenerna och isbjörnsborsten
Bind fast skaftet längs med kroppen för att öka kroppens volym ytterligare.

Dubba nu resten av räkans kropp med underullen från vildsvinet till krokögat.

Nu ska du "palmerlinda" kroppen med speyhacklet till krokögat, bind fast med några varv bindtråd.

Fukta tummen och pekfingret och tvinga försiktigt ned hackelstråna på var sida om kroppen så de pekar nedåt som räkans ben.

Tag nu -Shrimp Foilen- från dess vaxade ark och måtta fast det på räkans rygg, riktigt bra att folien är självhäftande i detta momentet. Nu ska du fästa ryggfolien vid krokögat med några försiktiga varv bindtråd. Var försiktig! Om du är FÖR brutal så är det risk att folien brister.

Nu ska du använda monofil ribbingen du band in i början. Ribba från räkans huvud i jämna varv över hela folien (ribba mellan vecken) fram till krokögat och fäst med bindtråden. Whipfinnish!
Limma gärna ryggen med lite UV-lim för att ge lite stadga åt folien och för att öka räkans livslängd.
Borsta ned lite dubbing mellan räkans "ben" för att ge flugan lite volym.
Du kan använda material i olika färgskalor

Jag vill gärna färga borst, hackel och isbjörn i samma nyans för den räkfluga jag binder
Till exempel: Light Ginger, Olive, Coral eller Dun för att nämna någraEnglishTie in the thread at the hook eye and wrap back to the barb

Tie in a bundle of  Teal fibers  as mouthparts pointing backwards
and then two boar bristles to simulate antennae / feelers

Next step will be to tie in a small bunch of polar bear / around Teal and wild boarDub a small ball of boar underwoolt above the barb on the hook
this becomes head and support for the eyes

Now it's time to attach the eyes, wind the tying thread along the entire body, to build some volume

Tie in a piece of monofilament line about 0.15 mm, about 15cm long pointing to the hook bend
(This will be ribbing in the end)

If you want a heavyer shrimp tie a piece of twisted lead wire at this moment on the body's "underside"
between the hook eye and "the head"

Take a Whiting Spey hackle and clear from most "fluff"
Place it on the shrimp´s back between the eyes with the stem pointing toward the hook eye, with the tip of the hackle feather in the same direction as the antenna and the polar bear bristles.
Tie the stem along the body to increase the shrimp´s volyme.

Dub the rest of the body with underwool from the boar skin, to the hook eye.

Now, "palm wrap" the body with the speyhackel towards the hook eye, tie off with some laps tyingthread.

Moisten your thumb and forefinger and gently force down the hackel fibres on each side of the body so they point downward as the shrimp legs.

Take the -Shrimp Foil- from its waxed sheet and stick it onto the shrimp´s back, really good that the film is self-adhesive in this moment. Now you will tie down the foil by the hook eye with some cautius laps of tying thread. Be careful! If you are TOO brutal, it's likely the foil breaks.

Now, use the monofilament ribbing you tied in at the beginning. Ribb from the shrimp head in equal turns throughout the film (rib between the folds) until the hook eye and secure with tying thread. Whipfinnish!

Brush down a little dubbing between shrimp "legs" to give the fly a little volume.

Use some UV glue to give some stability to the film and to increase the shrimp´s life.


You can use materials in various color schemes

I like to dye bristle, hackle and the polar bear in the same shade for the shrimp fly I tie
For example: Light Ginger, Olive, Coral or Dun just to mention a few
(Sorry for the broken English)

Vi hörs..

måndag 1 april 2013

1 april Havsörings premiär 2013

Jag tog yngsta sonen Jimmy med mej mot Göteborg för att försöka lura havsöringen till hugg. Eftersom storebror Eddie bor där så var ju tillfället givet för lite syskonkärlek, medans jag skulle möta upp med en kamrat som lånade ut en soffa för natten. Vi körde på söndags eftermiddagen för att försöka hinna med lite fler möten...Det började nu inte så bra. På motorvägen mellan Bollebygd och Landvetter höll det på att gå käpprätt åt helvete. 110 km/h, bilen börjar vibrera nåt vansinnigt och styr hårt åt höger. Tur för mej att bägge händerna låg på ratten, så jag kunde hålla emot. Bilen har pajat, påskhelg, bilbärgare, skit också!!! Bilen blir dragen till närmaste verkstad där den blir inlåst bakom grindar och bärgaren skjutsar oss till bussarna vid Landvetter centrum med våran medhavda fiske packning. Hur gör vi nu då? Mot stan och fullfölja eller hem mot Gnosjö igen? Klockan går men det blir stan, för vi kan ändå inte göra nåt åt bilen innan påsken är över ändå. Sent i säng igår och upp relativt tidigt idag för vidare färd ut till Stora Amundön som var målet för premiären. Många bilar på parkeringen, undrar om det är fiskare eller flanörer. Ön är väldigt populär för många Göteborgare kanske för att det är lättillgängligt och oerhört fint där ute. Det var dock inte farligt tätt mellan fiskare när vi kom ut till ön. Det första vi ser när vi kommer fram är en snubbe som får på en havsöring på fluga, utvadad i en vik. Den höll nog måttet eftersom den åkte upp på land. Nu ser vi första bekymret, is, is, is och åter is nästan över allt. Tunt men tillräckligt för att hindra fiske. Inte konstigt att det är tunt med fiskare. Nu är det helt plötsligt lite svårare att finna fiskbara platser. Efter en stunds promenerande och klättrande hittar vi potentiellt öppet vatten, eller snarare en tunn skorpa som håller på att blåsa ihop mot land.
Is spaning

Här har isen packat ihop sej i en liten vik
Sörja

 Andreas riggar spö

Vi är inte lika taggade som det verkar
Ulf och Eddie Brandin (far och son)
Vi skulle värma en gryta med pasta och kanongod tomatsås till lunch, när Andreas konstaterar att tallrikar och bestick ligger kvar hemma. Vad gör det, käka kan vi göra senare hemma hos Andreas.
Jimmy och Eddie Brandin med Andreas Larsson
Nu har vi stretat mot elementen och all världens djävligheter i två dar. Det är ingen som är ledsen när vi bestämmer att det räcker för den här gången, fisklösa om nån undrar. Hem och lämna av Eddie hos sej. Andreas är juste och kör oss till Borås där älsklingen möter upp och skjutsar hem mej och Jimmy. Kollat med en kompis om han har lust att följa med till Landvetter och hämta hem bilen i morgon. Kärra och dragbil är ordnad! TACK KARMA! 

Vi hörs.